Obchodní a skladové centrum Zlín-Příluky

Areál obchodního a skladového centra firmy KKS reality, spol. s r.o. vznikal od roku 1999, kdy byla kolaudována I. etapa výstavby, realizovaná při východní hranici areálu až do roku 2016, kdy byly postaveny poslední nové objekty.

V rámci první etapy byla realizována výstavba administrativní třípodlažní budovy, navazující na přízemní skladovou halu a dále dvoupodlažní objekt údržbářské a servisní dílny.

Druhá etapa představovala přístavbu administrativní dvoupodlažní budovy u hlavní komunikace a dvoupodlažní přístavek haly ve dvorní části nemovitosti.

Třetí etapa představovala přístavbu třípodlažní administrativní budovy v návaznosti na stávající kancelářský objekt.

Čtvrtá etapa zahrnovala výstavbu dvou halových objektů u jižní hranice.

V roce 2011 byla v objektu vybudovaná čerpací stanice PHM firmy KKS reality, spol. s r.o.

Jedná se o moderně řešený provozní areál s výměrou 9. 029 m², který nabízí dostatek manipulačních skladových a parkovacích ploch.

Firma KKS reality spol. s r.o., pronajímá své prostory lukrativním a renomovaným nájemcům mezi které patří firmy:
 

- STRABAG a.s.
- KKS, spol. s .r.o.
- KKS SERVIS, spol. s r.o.
- INTERMEN, spol. s r.o.

-ELMO elektro, a.s.

- ELMO, a.s.Mapa