KKS Reality, spol. s r.o.

Firma KKS reality, spol. s r.o. vznikla 2. července 2010, její základní kapitál činí 30 000 000 Kč. Vznikla na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně, došlo k rozdělení společnosti KKS, spol. s r.o. se sídlem, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802.

Společnost KKS, spol. s r.o. odštěpila část svého jmění, odštěpením vznikla nová společnost KKS reality, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 29229081, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67179. V důsledku čehož na ni přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti KKS, spol. s r.o. Odštěpovaný majetek je tvořen především nemovitým majetkem a pozemky.

Jejím statutárním orgánem je Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti.

Společnost KKS reality, spol. s r. o. spravuje níže uvedené objekty: 

- Obchodní a skladové centrum Zlín-Příluky 

- Villa Marion Luhačovice

- Obchodní dům OD TIS Bojkovice

- ČSPHM Zlín-Příluky

- nemovitost Tyršovo nábřeží, Zlín

-bezkontaktní myčka Příluky